Daarnaast kunnen voorraadaantastende insecten uw voorraden aantasten wat erg onprettig is. Ook zijn er bijtende insecten zoals bedwantsen die uw reputatie flink kunnen schaden. Kortom: plaagdieren kunnen schadelijk zijn voor zowel uw gezondheid als die van uw medewerkers en klanten, en uw voorraden en systemen.

De beste manier om een probleem te voorkomen, is om ervoor te zorgen dat het in de eerste plaats niet gebeurt. Wij zorgen voor adequate plaagdierbestrijding en preventie bij zowel bedrijven als particulieren. Facility Groep Nederland werkt met preventieve maatregelen om problemen met plaagdieren zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas is het soms noodzakelijk om ze, op een verantwoorde manier, te bestrijden. Het succesvol bestrijden van plaagdieren is een specialistische klus. Wanneer de bestrijding niet goed wordt uitgevoerd, is de kans groot dat de plaagdieren terugkomen.

Beheersen van knaagdierenpopulaties in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om in en om gebouwen rodenticiden te blijven gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren. Dat heeft de overheid zo bepaald en dit is geregeld door het Ctgb via het wettelijk gebruiksvoorschrift (WG).

Voor de tussenliggende periode is een overgangsregeling vastgesteld. Om tot een goede uitvoering te komen is KPMB gevraagd om op te treden als onafhankelijk schemabeheerder. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met steun van de brancheorganisaties LTO, NVPB en PLA..N. en het KAD is hier hard aan gewerkt.

Om het op een onafhankelijke wijze te organiseren is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) ingericht, waar belanghebbende partijen zitting in hebben. Hiermee wordt de onafhankelijkheid extra gewaarborgd. Het CCvD heeft invulling gegeven aan het certi­ficatieschema ‘IPM Knaagdierbeheersing’ en dit is vervolgens van toepassing voor al het professionele gebruik van rodenticiden in en om gebouwen en voedselopslagplaatsen.

Dit houdt in dat de voorschriften gelden voor alle bedrijven, instanties en personen die dergelijke werkzaamheden verrichten, zoals: plaagdiermanagementbedrijven, agrarische ondernemers of gemeentelijke diensten.

De certificering is gebaseerd op het door het Ctgb en IL&T en KPMB goedgekeurde
HIK (Handboek IPM Knaagdierbeheersing) en Certificatieschema.

Het Certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing versie 1.0 vindt u hier.

Medewerkers van Facility Groep Nederland B.V. zijn in het bezit van het diploma IPM Knaagdierbeheersing Buiten en Binnen (IPM-2023).

Meer informatie over IPM Knaagdierbeheersing treft u op de website van de KPMB.

Facility Groep Nederland

Behandelt problemen met

  • Knaagdieren (o.a. muizen, ratten en mollen)
  • Bijtende insecten (o.a. bedwantsen, mijten en vlooien)
  • Kruipende insecten (o.a. kakkerlakken, kevers, mieren, spinnen)
  • Vliegende insecten (o.a. vliegen, wespen, motten)
  • Houtaantasters (o.a. houtwormkever en de huisboktor)
  • Vogelwering (o.a. meeuwen en duiven)

Digitale rapportages

Wij verzorgen voor onze opdrachtgevers digitale rapportage d.m.v. ons Pestscan kwaliteit-systeem. Pestscan is een elektronisch rapportage systeem dat via een beveiligd account voor u bereikbaar is.

Kwaliteit

Op zoek naar een ongedierte­bestrijder?

Meer dan 150 organisaties vertrouwen ons het bestrijden van ongedierte in hun werk- en leefomgeving toe. En daar zijn we trots op!

Neem contact met ons op