Gebruikelijke parkmanagement activiteiten zijn o.a:

  • beheer en onderhoud openbare ruimte.
  • bewegwijzering.
  • collectieve beveiliging.
  • gezamenlijke afvalinzameling en verwerking.
  • inkoop van onderzoek en advies.

Parkmanagement bevordert het in stand blijven van de kwaliteit van de openbare ruimte en daarmee de waardevastheid.
Parkmanagement kan bestaan uit het aanstellen van een coördinerende manager, een compleet projectmanagement-pakket of deelcontracten.